Πρόγραμμα Σπουδών

Στο φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα, σφαιρικά και σε βάθος τις ανάγκες του σύγχρονου μαθητή και παράλληλα κατοχυρώνουμε την εμπιστοσύνη του γονέα παρέχοντάς του την ασφάλεια που αναζητά για το παρόν και το μέλλον του παιδιού του, σύμφωνα με το πλήρες πρόγραμμα σπουδών μας.

Γ΄ Γυμνασίου

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις καθημερινές σχολικές απαιτήσεις ανά μάθημα με διπλό στόχο:

Πρώτον, την επιτυχία στις εξετάσεις και την ταυτόχρονη απαλλαγή από το άγχος του γραπτού διαγωνίσματος, εφόσον συνηθίζουν στην ιδέα της γραπτής εξέτασης μέσα από τα τεστ και τα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου, και με την παράλληλη στήριξη του εκπαιδευτικού που δρα εξατομικευμένα ανά μαθητή.

Δεύτερον, την αποφυγή δημιουργίας κενών στα μαθήματα που παρακολουθούν, ώστε να μάθουν να μελετούν με οργάνωση και σύστημα για να μπορούν να διαχειρίζονται με άνεση και άλλες δραστηριότητες (ξένες γλώσσες, αθλητισμός, μουσική κ.α.) ώστε να πραγματοποιήσουν μετέπειτα μια ομαλή πορεία στο Λύκειο.

Διδασκόμενα μαθήματα

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία

Α΄ Λυκείου

Μια τάξη κλειδί για τη σωστή επιλογή κύκλου σπουδών στο επόμενο σχολικό έτος, όπως και εφαλτήριο για μια ομαλή ανοδική πορεία σε όλη τη διάρκεια του Λυκείου.

Για το λόγο αυτόν το φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε μάθημα, ώστε ο μαθητής να μάθει να κατανέμει σωστά το χρόνο του και να μελετά ουσιωδώς και με πρόγραμμα για είναι απόλυτα προετοιμασμένος για τα σχολικά διαγωνίσματα και τις εξετάσεις.

Αποτελεί προπαρασκευή για τις πανελλαδικές εξετάσεις καθώς στη διάρκεια αυτής ο μαθητής έχει την ευκαιρία να καλύψει τυχόν κενά για να μπορεί να παρακολουθήσει με μεγαλύτερη άνεση στη Β΄ Λυκείου τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που επιλέγει και κυρίως τα μαθήματα - αλυσίδα, όπως τα Αρχαία Ελληνικά.

Διδασκόμενα μαθήματα

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Ιστορία
 • Άλγεβρα και Γεωμετρία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία

Β΄ Λυκείου

Η τάξη όπου ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που θα επιλέξει και εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων του καθενός από αυτά μαθαίνοντας τεχνικές και μεθόδους μελέτης όπως τη διαχείριση του χρόνου αλλά και του γραπτού διαγωνίσματος τύπου εξετάσεων τόσο για τις ανάγκες της Β΄ Λυκείου όσο και τη συνέχεια της Γ΄ Λυκείου.

Ειδικότερα, παρέχεται στους μαθητές οργανωμένη επεξεργασία κάθε πλευράς των μαθήματων της εκάστοτε Ο.Π. λόγω των αυξημένων απαιτήσεων στις εξετάσεις, με διδασκαλία θεωρίας και πληθώρα ασκήσεων που καλύπτουν κάθε τύπο άσκησης, όπως και τις εξαιρέσεις αυτών.

Επιπροσθέτως ο μαθητής κερδίζει έδαφος ώστε να αντιμετωπίσει επαρκώς τον όγκο της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄ λυκείου.

Διδασκόμενα μαθήματα

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Ιστορία
 • Άλγεβρα και Γεωμετρία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία

Γ΄ Λυκείου

Η τάξη αυτή είναι το υψίστης σημασίας σκαλοπάτι πριν από την τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ αναλαμβάνει υπεύθυνα και οργανωμένα την ολόπλευρη προετοιμασία του μαθητή σε όλα τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού, ήδη από τη Β΄ Λυκείου, ώστε να επιτευχθεί απόλυτη αφομοίωση της εξεταστέας ύλης και να δοθεί η δυνατότητα συγκέντρωσης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μορίων για την είσοδό του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για το λόγο αυτόν παρέχεται εξειδικευμένη οργάνωση σε κάθε διδακτικό αντικείμενο τόσο από πλευράς εκπαιδευτικού δυναμικού όσο και από διδακτικό υλικό όπως ολοκληρωμένη θεωρία, κάθε μορφής ασκήσεις και προγραμματισμένα διαγωνίσματα.

Στυλοβάτη αυτής της διαδικασίας αποτελεί η συντονισμένη και προγραμματισμένη πορεία των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν με αφοσίωση το κάθε αντικείμενο που επιμελούνται, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που είναι η είσοδος του υποψηφίου στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την όσο δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση του άγχους για κάθε μαθητή.

Την πορεία αυτή ολοκληρώνει η έγκυρη και συνεχής πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού (ομάδες σχολών, επαγγελματικά δικαιώματα, συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων κ.α.) που προκύπτει από συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς εκπαίδευσης.

Διδασκόμενα μαθήματα

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Ιστορία
 • Κοινωνιολογία

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

 • Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • Οικονομία

Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνονται:

ΑΝΟΔΟΣ εκπαιδευτικό υλικό

Σε όλους τους μαθητές μας παρέχουμε δωρεάν βιβλία ή διδακτικές σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα, με επιμέλεια του υπεύθυνου διδάσκοντος και έγκαιρη ανανέωση ή τροποποίηση ανάλογα με τις εκάστοτε μεταβολές των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος και την διδακτέα ύλη, για κάθε τάξη του Γυμνασίου και του Λυκείου.

ΑΝΟΔΟΣ διαγωνίσματα

Εκτός από την καθημερινή εξέταση προφορική ή γραπτή, πραγματοποιούνται προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα ανά κεφάλαιο ή ενότητα σε κάθε μάθημα ώστε ο μαθητής να έχει την ευκαιρία της επανάληψης και ο καθηγητής ολοκληρωμένη εικόνα για να μπορεί να προβεί εγκαίρως στη κάλυψη αποριών ή κενών ΠΡΙΝ από τις εξετάσεις. Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης είναι διαγωνίσματα μεγάλου μέρους της ύλης και εφ’ όλης της ύλης, που διενεργούνται υπό την οργάνωση και την εποπτεία της πανελλήνιας ομοσπονδίας των φροντιστών (Ο.Ε.Φ.Ε) για όλες τις τάξεις του Λυκείου.

ΑΝΟΔΟΣ απόφοιτοι

Παρέχεται ειδική προετοιμασία αποφοίτων προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή σε όλα τα μαθήματα. Το φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ αντιμετωπίζει τον απόφοιτο γνωρίζοντας σε βάθος τις διαφορές του από τον μαθητή της Γ΄ τάξης παρέχοντας όλα τα εφόδια που ταιριάζουν στις ειδικές συνθήκες της κατηγορίας αυτής. Στέκεται αρωγός στην προσπάθεια της δεύτερης ευκαιρίας αξιοποιώντας εποικοδομητικά όλα τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας αυτής (όπως περισσότερος χρόνος) και προσφέροντάς του την εγγύηση για ανοδική πορεία και είσοδο στη σχολή της προτίμησής του.

Scroll to top
Μέγεθος
Αντίθεση