Αρχαία Ελληνικα Λατινικά Έκθεση Μαθηματικά Φυσική Χημεία Βιολογία Ιστορία

Άνοδος
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Έναρξη Εγγραφών
Επισκευθείτε μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για την εγγραφή σας

Facebook pageGoogle+ pageTwitter page

 Πρόγραμμα Σπουδών 

 Γ΄ Λυκείου

  Η τάξη αυτή είναι το υψίστης σημασίας σκαλοπάτι πριν από την τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το φροντιστήριο ΑΝΟΔΟΣ αναλαμβάνει υπεύθυνα και οργανωμένα την ολόπλευρη προετοιμασία του μαθητή σε όλα τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών ήδη από τη Β΄ λυκείου, ώστε να επιτευχθεί απόλυτη αφομοίωση της εξεταστέας ύλης και να δοθεί η δυνατότητα συγκέντρωσης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μορίων για την είσοδό του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Για το λόγο αυτόν παρέχεται εξειδικευμένη οργάνωση σε κάθε διδακτικό αντικείμενο(αρχαία ελληνικά, λατινικά, ιστορία, έκθεση και βιολογία) τόσο από πλευράς εκπαιδευτικού δυναμικού όσο και από διδακτικό υλικό(ολοκληρωμένη θεωρία, κάθε μορφής ασκήσεις, προγραμματισμένα διαγωνίσματα).
  Στυλοβάτη αυτής της διαδικασίας αποτελεί η συντονισμένη και προγραμματισμένη πορεία των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν με αφοσίωση το κάθε αντικείμενο που επιμελούνται, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που είναι η είσοδος του υποψηφίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την όσο δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση του άγχους για κάθε μαθητή .
  Την πορεία αυτή ολοκληρώνει η έγκυρη και συνεχής πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού (ομάδες σχολών, επαγγελματικά δικαιώματα, συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων κ.α.) που προκύπτει από συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς εκπαίδευσης.

Η σωστή κατεύθυνση
Φροντιστήριο Άνοδος © 2015